Kontakt
Ukończono 0%

Ankieta dotycząca budynków mieszkalnych na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Mordy

Ankieta przygotowana została na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Mordy. Ankieta ma charakter dobrowolny i jest anonimowa. Jej wypełnienie ma jedynie informacyjny charakter i żadnym wypadku nie jest zobowiązaniem ze strony Wypełniającego.

Prawidłowo opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zwiększy szanse Miasta i Gminy Mordy oraz podmiotów działającym na jej terenie, na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie danych ogólnych dotyczących Państwa budynku

- stan w 2013 roku
* 1. Lokalizacja obiektu
(nazwa miejscowości (sołectwa), w którym Państwa budynek jest zlokalizowany)
* 2. Typ budynku
Budynek jednorodzinny Budynek wielorodzinny Budynek inny
3. Technologia wykonania budynku
Murowany Drewniany Prefabrykowany
* 4. Informacje o budynku
Wiek [w latach]
Liczba mieszkańców
Liczba mieszkań (w przypadku budynku wielorodzinnego)
Powierzchnia użytkowa budynku [m2]
Rodzaj okien [drewniane/PCV/inne]
5. Budynek posiada
Nowe okna Ocieplenie zewnętrzne ścian Ocieplenie dachu
* 6. Sposób ogrzewania budynku
Ciepło sieciowe Ogrzewanie elektryczne Piece kaflowe
Centralne ogrzewanie Kocioł w pomieszczeniu
* 7. Roczne zużycie paliwa na cele grzewcze
Węgiel kamienny [ton]
Miał [ton]
Ekogroszek [ton]
Olej opałowy [litrów]
Gaz z butli [liczba butli i poj.]
Energia elektryczna [kWh]
Ciepło sieciowe [GJ]
Biomasa [ton]
Inne
* 8. Roczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym
[kWh]
* 9. Sposób przygotowania ciepłej wody
Przepływowy ogrzewacz wody
Bojler elektryczny
Pompa ciepła
Kolektory słoneczne
Kocioł c.o. (rodzaj)
Inne
10. Produkcja energii na potrzeby własne
Instalacja fotowoltaiczna Kolektory słoneczne Kocioł na biomasę Pompa ciepła Turbina wiatrowa Inne
11. Planowana modernizacja systemu grzewczego
Tak Nie
12. Planowane zastosowanie odnawialnych źródeł energii
Tak Nie
13. Planowana termomodernizacja budynku
Tak Nie
14. Środki transportu w gospodarstwie domowym
Liczba samochodów
Rodzaj użytkowanego paliwa
Średnia liczba pokonanych kilometrów w miesiącu
Orientacyjny odsetek przejechanych kilometrów w granicach gminy Mordy
Wypełnioną ankietę prosimy zwrócić wypełnić i zwrócić w jeden z poniższych sposobów:

1. wysłać w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza
2. wydrukować i złożyć u Sołtysa
3. wydrukować i złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z firmą odpowiedzialną za przygotowanie dokumentu: datagis@datagis.pl, tel. 78 34 01 417.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .